Wij zijn Kluit, een Tiny House gemeenschap waarin iedereen zijn eigen Tiny Droom kan verwezenlijken, waarbij respect voor de natuur en voor elkaar centraal staan. Onze gemeenschap biedt ruimte om het concept Tiny Living te ontdekken, te ontwikkelen en over te dragen.

In februari 2017 hield Tiny House Nederland, op initiatief van lokale partij OGP Midden-Delfland, een informatiebijeenkomst over Tiny Living. Na deze bijeenkomst bleek er in de gemeente veel animo te zijn voor deze innovatieve woonvorm en is er de initiatiefgroep Tiny House Midden-Delfland opgericht. Het doel van de initiatiefgroep was om te onderzoeken of het mogelijk was een Tiny House gemeenschap op te richten in gemeente Midden-Delfland. Met succes, in mei 2018 werd door de raad ingestemd met een pilotproject voor Tiny Houses!

De pilot heeft een duur van vijf jaar, met een mogelijke verlenging tot tien jaar. De gemeente heeft een locatie aan de Woudselaan (Den Hoorn) aangewezen, waar de Tiny Houses komen te staan. In totaal komen er negen huisjes. De pilot past perfect binnen de CitaSlow gedachte van gemeente Midden-Delfland.

De deelnemers aan de pilot hebben zich verenigd onder de naam Kluit. Bij Kluit wonen we met de Tiny Houses in groepsverband. Diversiteit is ons uitgangspunt. Niet alleen geloven wij dat dit een waardevol element is in het groepsproces. Ook willen wij de buitenwereld laten zien dat Tiny Living een brede woonvorm is en dat men om hele verschillende redenen hiervoor kiest.

Wij willen met Kluit bijdragen aan de ontwikkeling van Tiny Living en duurzaam wonen op zich. We delen onze kennis graag en organiseren onder andere open dagen. We zijn een open gemeenschap en willen actief deelnemen aan activiteiten in de buurt.

Op de website houden we je op de hoogte van onze ontwikkelingen. Wil je met een van ons in contact komen? Stuur dan een mail naar info@tinyhousemiddendelfland.nl.

Waarom tiny houses in Midden-Delfland?
Wij vinden dat tiny houses perfect passen bij de gemeente Midden-Delfland. Niet alleen is de gemeente al meerdere keren uitgeroepen tot de duurzaamste gemeente van Nederland, ook past tiny living perfect bij het Cittaslow-keurmerk dat de gemeente als Cittaslowhoofdstad van Nederland met trots voert. Bewust wonen in een tiny house zorgt voor een kleine ecologische voetafdruk, wat past bij het streven om in 2040 CO2-neutraal te zijn. Wij willen met tiny living laten zien dat wonen ook anders kan en willen graag bijdragen aan een veilige, duurzame, sociale en aangename leefomgeving.

Voortgang
De afgelopen maanden hebben wij niet stilgezeten en hebben we intensief contact gehad met de gemeente. Hierbij werden we ondersteund door de lokale politieke partij OGP Midden-Delfland, die als actief supporter achter ons voorstel staat. Ons initiatiefvoorstel is een aantal keer besproken in het college van B&W. Op dinsdag 9 november 2017 heeft lokale politieke partij Mijn Partij een motie voor tiny houses ingediend tijdens de begrotingsbehandeling. Deze motie is unaniem door alle fracties aangenomen. Het college heeft daarop toegezegd in januari potentiële locaties voor te stellen aan de gemeenteraad.

Enthousiast
Wij zijn erg blij dat de gemeente zich positief uitgesproken heeft over tiny houses en de mogelijkheden hiervoor gaat onderzoeken. Uiteraard zullen wij de gemeente van dienst zijn bij dit onderzoek en hen helpen aan relevante informatie. Zodra er meer informatie bekend is over potentiële locaties en andere specificaties, zullen wij dat op deze website en onze Facebookpagina delen.

Weten wie wij zijn? Klik hier voor de pagina waarop de leden van de initiatiefgroep zich voorstellen!